Profesori i Parisit: Për këto arsye Valdete Daka duhet të shkarkohet urgjentisht

Aktuale

Profesori i Parisit: Për këto arsye Valdete Daka duhet të shkarkohet urgjentisht

Nga: A.M. Më: 24 janar 2021 Në ora: 09:54
Valdete Daka

Profesori në Universitetin e Parisit, Nezi Kraki, ka dhënë arsyet se pse duhet të shkarkohet kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka.

Ai në postimin e tij në Facebook, ka publikuar pikat e vendimit të Gjykatës Kushtetuese, nga të cilat e akuzon KQZ-në se është  antikushtetuese.

Ndërkaq, ai ka treguar se për çfarë ka të bëjë situata e krijuar në KQZ-së.

“Prandaj këtu s’kemi te bëjmë aspak me respektim të ligjit as të vendimit të GJK por me respektim të inateve personale dhe të pazareve me grupe të nëntokës politike”, ka shkruar ai në Facebook..

Postimi i plotë:

KQZ është origjina e problemit...

Ju lus si për gjak që t’i lexoni këto pika të vendimit të Gjykatës kushtetuese në mënyrë që ta kuptojmë qartësisht se KQZ antikushtetuese në këtë çështje. Prandaj këtu s’kemi te bëjmë aspak me respektim te ligjit as të vendimit të GJK por me respektim të inateve personale dhe të pazareve me grupe të nëntokës politike. Për këto arsye Valdete Daka duhet të shkarkohet urgjentisht.

12. Rrjedhimisht, duke u bazuar në gjuhën e qartë të nenit 71.1 të Kushtetutës në ndërlidhje me nenin 29.1 (q) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, si dhe nënparagrafit 6 të paragrafit 3 të nenit 70 të Kushtetutës, Gjykata konsideron se asnjë person nuk mund të fitoj dhe mbaj mandat të vlefshëm të deputetit nëse është i dënuar për vepër penale sikurse parashihet me këto dispozita, me vendim gjyqësor të formës së prerë, nëse kundër tij/saj ka një vendim dënues që është në fuqi në Republikën e Kosovës.

13. Gjykata vëren sqarimin e KQZ-së se sipas Aktgjykimit AA.-Uzh.nr.16/2017, të 19 shtatorit 2017 të Gjykatës Supreme, “askujt nuk mund t’i mohohet e drejta për të garuar në zgjedhje, nëse një e drejtë e tillë nuk i është hequr me vendim gjyqësor, e që don të thotë, se kandidati duhet me vendim të formës së prerë, të shpallet fajtor dhe gjykata, t’i ketë shqiptuar dënimin plotësues “heqjen e të drejtës për tu zgjedhur”.

14. Megjithatë, Gjykata konsideron se Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme nuk kërkon që personave të dënuar për vepra penale t’iu shqiptohet medoemos si dënim plotësues “heqja e të drejtës për t’u zgjedhur”, në mënyrë që ata të mos lejohen të kandidojnë në zgjedhje parlamentare. Kjo meqë, sipas nenit 29.1 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, ndër të tjera, parashihen edhe këto dy baza: (i) heqja e të drejtës për të qenë kandidat në zgjedhje me vendim të PZAP-it dhe gjykatës; si dhe (ii) pamundësia për të qenë kandidat për shkak të shpalljes fajtor për një vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në tri vitet e fundit. Këto janë baza të ndryshme/të ndara që shkaktojnë pamundësinë/papërshtatshmërinë për të qenë kandidat. Gjykata është e mendimit se ky interpretim përputhet edhe me leximin e ndërlidhur të neneve 45, 55 dhe 71 të Kushtetutës.

15. Gjykata konsideron të rëndësishme të vë në dukje se kandidimi në zgjedhje parlamentare i Etem Arifit, zgjedhja e tij si deputet dhe ushtrimi i mandatit të deputetit – të gjitha këto pasi që ai ishte dënuar me një vit e tre muaj burgim, me vendim gjyqësor të formës së prerë – shpërfaqë ekzistimin e paqartësisë normative dhe të metave serioze në mekanizmat institucional të Republikës së Kosovës, që janë kompetent për të garantuar ligjshmërinë dhe integritetin kushtetues të proceseve zgjedhore dhe veprimtarisë parlamentare. Kjo paqartësi është e dukshme edhe në përgjigjet që janë dhënë nga trupat përkatës të Kuvendit dhe nga KQZ-ja.

16. Në lidhje me këtë, Gjykata potencon nevojën që Kuvendi i Republikës së Kosovës me komisionet e tij, në bashkëveprim me institucionet gjegjëse, duke përfshirë edhe KGJK-në dhe KQZ-në, të qartësojnë dhe konsolidojnë bashkëpunimin ndër-institucional dhe aspektet normative që kanë të bëjnë me kandidimin në zgjedhje parlamentare dhe ushtrimin e mandatit të deputetit, nga ana e personave të dënuar për vepra penale.

Image
Vendimi
Shfaq komentet
comments powered by Disqus
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat