Merret vendimi, shkarkohet drejtuesi i Prokurorisë së Apelit Durrës

Durrësi

Merret vendimi, shkarkohet drejtuesi i Prokurorisë së Apelit Durrës

Më: 30 shtator 2020 Në ora: 20:54
Durrës

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit ka vendosur të shkarkojë nga detyra Ferdinand Elezin, drejtuesin e Prokurorisë së Apelit Durrës.

Njoftim vendimi:

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Ina Rama relatore, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.35/2019, datë 31.07.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Ferdinand Elezi, kundër vendimit nr. 138, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 138, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Ferdinand Elezi.

2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 30.09.2020.

Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat