E martë, 29 shtator 2020
  • E ku tjetër mund të rriten kaq shumë tulipanë?

    E ku tjetër mund të rriten ka shumë tulipanë.

    Në Holandë!

    Lulet e famshme janë në kohën e lulëzimit dhe aty ku prodhuesit rrisin rreth 2 milion tulipanë çdo vit.