E martë, 29 shtator 2020
  • Vjelja e frutave

    Njerëzit marrin fruta në një pemishte me mollë elstar në Kerk-Avezaath, Holandë. Më shumë se 35 kultivues kanë hapur fermat e tyre për të shënuar ditët kombëtare të vjeljes së frutave. Fotografia nga Sem van der Wal/EP./BS