E hënë, 19 prill 2021
  • Peshkim në lindje të diellit

    Peshkatarët në barkat e tyre në lindjen e diellit mbi lumin Vollga në Ivanovo, Rusi. Fotografitë: Vladimir Smirnov / TASS./BS