Reagim: Të ndalohet linçimi publik ndaj aktivistit Shkëlzen Gashi - Bota Sot
Reagim: Të ndalohet linçimi publik ndaj aktivistit Shkëlzen Gashi

Opinione

Reagim: Të ndalohet linçimi publik ndaj aktivistit Shkëlzen Gashi

Nga: Kulmita Kajtazi Më: 3 qershor 2020 Në ora: 16:39
Shkëlzen Gashi

Shqip:

REAGIM

Të ndalohet linçimi publik ndaj aktivistit Shkëlzen Gashi

Po vazhdon linçimi publik ndaj aktivistit për të drejtat e njeriut Shkëlzen Gashit. Për shkak të deklaratave të tij publike të bëra më shumë se një muaj më parë ku ndër të tjera përmendi edhe viktimat civile jo shqiptare dhe të drejtën e tyre për drejtësi, si dhe përgjegjësinë individuale që duhet të mbajnë ata ish-pjesëtarë të UÇK-së, të cilët kanë kryer krime gjatë dhe pas luftës në Kosovë, Shkëlzen Gashi u linçua publikisht, kërcënua e fye në mënyrën më të keqe nga audienca e gjerë, por edhe nga personalitet e politikanë të shumtë. Kështu, duke dëshmuar se edhe 21 vjet pas luftës, në vendin tonë është tejet e rrezikshme të flasësh për krimet e luftës, për një narrativë tjetër të saj, në një shoqëri ku kultura e mosndëshkimit ka forcuar rrënjët.

Së fundmi, Ish-kryetari i Skënderajit, aktualisht shef i degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Skënderaj, Sami Lushtaku duke folur për Qeverinë, nën drejtimin e z.Albin Kurti ndër të tjera e cilëson z. Gashi si “udbash”, e njeri që “urren UÇK-në, e tenton ta kriminalizojë atë”, e rrjedhimisht si njeri që “urren Kosovën”.

Ditë më parë edhe Presidenti i Kosovës zt. Hashim Thaçi ia mveshi deklaratave të aktivistit Shkëlzen Gashi urretjen ndaj UÇK-së duke e keqcituar me dashje edhe pas sqarimeve publike të këtij të fundit lidhur me secilin keqkuptim të ngritur që nga intervista e parë e tij.

Ne jemi jashtëzakonisht të brengosur me fyerjet e linçimet që vazhdimishit po i bëhen aktivistit Shkëlzen Gashi nga personalitete e potilitikanë me ndikim në shoqërinë tonë, të cilët tash e sa vite kanë krijuar një diskurs publik sa i përket të kaluarës e luftës ku vetëm një e vërtetë e një narrativë mbizotëron, e siç po shihet të tentosh ta sfidosh atë është mjaft e rrezikshme.

Keqbërjet dhe krimet e luftës nuk duhet t'i atribuohen kolektivisht një grupi ose etnie, por janë individët që duhet të mbahen përgjegjës për krimet e tyre që lidhen me konfliktin. Diskursi publik mbi Ballafaqimin me të Kaluarën duhet të jetë i bazuar në prova sepse çdo pretendim apo supozim i gabuar mund të dëmtojë rëndë përpjekjet për të krijuar një kuptim të saktë të asaj që ka ndodhur në të kaluarën. Gjuha e urrejtjes duhet të kundërshtohet në çdo nivel.

Ne i bëjmë thirrje spektrit politik që të ndalojë menjëherë linçimin publik që po i bëhet aktivistit Shkëlzen Gashi, sepse me një elitë të tillë politike ku prezantohet e promovohet një narrativë e vetme, një e vërtetë e vetme, ne pamundësojmë procesin e drejtësisë tranzicionale në Kosovë, dhe mohojmë të drejtën e viktimave dhe familjareve tyre për drejtësi. Po ashtu, ne sugjerojmë që partitë poltitike të mbajnë aktivitete sensibiziluese për antarët e tyre në mënyrë që të kuptojnë drejtë procesin e drejtësisë tranzicionale dhe parimet mbi ballafaqimin me të kaluarën në mënyrë që linçime të tilla të ngjashme në të ardhmen të evitohen.

P.S. Organizatat mbështetëse të kësaj iniciative janë të listuara në fund.

 

Srpski:

REAKCIJA

Zabraniti javni linč aktiviste Škeljzena Gašija

Javni linč aktiviste za ljudska prava Škeljzena Gašija (Shkelzen Gashi) se nastavlja. Zbog njegovih javnih izjava koje je dao pre više od mesec dana, gde je između ostalog pomenuo nealbanske civilne žrtve i njihovo pravo na pravdu, kao i individualnu odgovornost koju bivši pripadnici OVK moraju da snose, koji su počinili zločine za vreme i posle sukoba na Kosovu, Škeljzen Gaši je javno linčovan, dobijao je pretnje i uvrede od strane šire javnosti, ali i mnogih javnih ličnosti i političara. Dokazujući tako, čak i 21 godinu nakon sukoba, da je na Kosovu izuzetno opasno govoriti o ratnim zločinima, o drugačijem narativu, u društvu u kojem je kultura nekažnjivosti ojačala svoje korene.

Nedavno, bivši gradonačelnik opštine Srbica, trenutno šef Demokratske stranke Kosova u Srbici, Sami Ljuštaku (Sami Lushtaku), govoreći o Vladi pod vođstvom g. Aljbina Kurtija, između ostalog, opisuje g. Gašija kao "udbaša", i čoveka koji "mrzi OVK, i pokušava da kriminalizuje OVK", takodje  i kao čoveka koji "mrzi Kosovo".

Pre nekoliko dana, predsednik Kosova, g. Hašim Tači je pripisao izjavama aktiviste Škeljzena Gašija mržnju prema OVK, namerno pogrešno predstavljajući čak i nakon objašnjenja javnosti u vezi sa svakim nesporazumom koji je iznesen od njegovog prvog intervjua.

Izuzetno smo zabrinuti zbog uvreda i linča upućenim aktivisti Škeljzenu Gašiju koji neprestano vrše uticajne ličnosti i političari iz našeg društva, koji već dugi niz godina kreiraju javni diskurs o prošlosti gde je samo jedna istina u narativu preovlađuje, a kao što vidite pokušaj osporavanja prilično je opasan.

Ratne zločine ne treba kolektivno pripisati grupi ili etničkoj pripadnosti, ali pojedinci treba da odgovaraju za svoje zločine u vezi sa sukobom. Javni diskurs o suočavanju s prošlošću mora biti zasnovan na dokazima jer svaka pogrešna tvrdnja ili pretpostavka mogu ozbiljno štetiti naporima da se stvori tačno razumevanje onoga što se dogodilo u prošlosti. Govoru mržnje se mora suprotstaviti na svim nivoima.

Pozivamo politički spektar da odmah zaustavi javni linč aktiviste Škeljzena Gašija, jer sa takvom političkom elitom u kojoj se predstavlja i promoviše jedna naracija, jedna istina, onemogućavamo proces tranzicione pravde na Kosovu i uskraćujemo pravo na pravdu žrtvama i njihovim porodicama. Takođe predlažemo da političke stranke održavaju aktivnosti podizanja svesti za svoje članove kako bi pravilno razumeli proces tranzicione pravde i principe suočavanja sa prošlošću kako bi se izbegli slični slučajevi linča u budućnosti.

 P.S. Organizacije koje su podržale ovu inicijativu su izlistane ispod.

 

 

English:

REACTION

Stop the public lynching towards the activist Shkëlzen Gashi

The public lynching of human rights activist Shkëlzen Gashi continues. Due to his public statements made more than a month ago where among other things, he mentioned non-Albanian victims and their right to justice, as well as individual responsibility that should be borne by those former KLA members who had committed crimes during and after the war in Kosovo, Shkëlzen Gashi was publicly discredited, threatened and insulted in the worst way by the general public, but also by many personalities and politicians. Thus, proving that even 21 years after the war, in our country it is still extremely dangerous to open discussions on war crimes, for another narrative of it, in a society where a culture of impunity has taken root.

Recently, the former mayor of Skënderaj, currently the head of the branch of the Democratic Party of Kosovo in Skënderaj, Sami Lushtaku when speaking about the Government, under the leadership of Mr. Albin Kurti, among others, he describes Mr. Gashi as “udbash” (collaborator of Serbian Security Administration), and as a man who "hates the KLA, and tries to criminalize it", and therefore also as a person who "hates Kosovo".

Days ago, even the President of Kosovo, Mr. Hashim Thaçi attributed to the statements of the activist Shkëlzen Gashi the hatred towards the KLA, deliberately misrepresenting it even after the latter's public explanations regarding any misunderstandings raised since his first interview.

We are extremely concerned with the insults and lynchings that are constantly being made to the activist Shkëlzen Gashi by influential personalities and politicians in our society, who for many years now have created a public discourse regarding the violent past, where only one truth, one narrative prevails, and as we can see trying to challenge it is quite dangerous.

Wrongdoings and war crimes must not be attributed collectively to a group or ethnicity, but it is individuals who must be held responsible for their crimes related to the conflict. The public discourse used in the context of Dealing with the Past must be exclusively based on evidences and verified information because any incorrect assumptions or fake news could severely undermine efforts to establish an accurate understanding of what occurred in the past. Hate speech must be countered at every level.

We call on the political spectrum to immediately stop the public lynching of activist Shkëlzen Gashi, because, with such a political elite where only a single narrative is presented and promoted, a single truth, we disable/damage the process of transitional justice in Kosovo, and deny the right of victims and their families to justice. We also suggest that political parties maintain awareness-raising activities for their members in order to properly understand the process of transitional justice and the principles of dealing with the past so that such similar lynchings in the future are avoided.

P.S. Organizations supporting this initiative are listed below.

 
 

RrGK - Rrjeti i Grave të Kosovës 

INTEGRA

ORCA – Organizata për rritjen e cilësisë në arsim

NSI – New Social Initiative

TOKA

Instituti Columbus

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur - KFOS

Multimedia

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile - KCSF

Çohu

Nora Ahmetaj

BIRN KOSOVA

Internews Kosova

Artpolis

SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime

ETEA

Developing Together

EcoKosWomem

EC Ma Ndryshe

Qendra për Arsim e Kosovës - KEC

DokuFest

CHwB

Cel Kosova

IPKO Foundation

Instituti GAP

NGO Aktiv

RTV Kim

ACDC

QKRMT

Sbunker

Shoqata e Intelektualëve të Pavarur Deçan

CPC - Center for Political Courage

POLIS

NOPM

GAIA - SCI Kosovo

CVE Analyst

FLOSSK

KADC

Shfaq komentet
comments powered by Disqus
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat