Çekia e vendos Shqipërinë në zonën e riskut të Covid, rregullat e reja të udhëtimit

Shqipëria

Çekia e vendos Shqipërinë në zonën e riskut të Covid, rregullat e reja të udhëtimit

Më: 14 qershor 2021 Në ora: 14:34
Foto ilustrim

Shteti shqiptar ka hapur kufijtë pas asnjë kusht paraprak, pa kërkuar ndonjë test anti Covid për të huajt që vijnë për turizëm në Shqipëri, por e kundërta ndodh për disa shtete të BE-së në raport me vendin tonë.

çekia, pavarësisht se Shqipëria ka ulje të ndjeshme të rasteve me Covid, e ka caktuar vendin tonë në zonën riskut shumë të lartë. Dhe në vlerësimin e çekisë, vendi ynë është i vetmi nga të gjitha shtetet tjera me këtë vlerësim.

"Para se të udhëtojnë në Republikën Çeke, të huajt që udhëtojnë nga këto vende duhet të plotësojnë një formular mbërritje dhe t'i nënshtrohen një testi PCR (antigjeni nuk është i mjaftueshëm), të administruar jo më shumë se 72 orë para fillimit të udhëtimit dhe të ketë një konfirmim me shkrim të rezultatit. Më pas, ata duhet të paraqesin një test të dytë PCR (antigjeni nuk është i mjaftueshëm) të administruar në Republikën Çeke, i cili mund të administrohet jo më herët se dita e 5-të dhe jo më vonë se dita e 14-të pas hyrjes", thuhet në njoftimin e ambasadës çeke në lidhje me rastin e Shqipërisë.

Njoftimi i plotë

1. KUSHTE TË PËRGJITHSHME

Në cilat kategori janë ndarë së fundmi vendet e huaja bazuar në rrezikun e infektimit?

Masa e re mbrojtëse nga Ministria e Shëndetësisë e Republikës Ceke Protective Measure of the Ministry of Health dallon ndërmjet pesë kategorive të vendeve:

· vendet me rrezik të ulët (jeshile)

· vendet me rrezik të mesëm (portokalli)

· vendet me rrezik të lartë (e kuqe)

· vendet me rrezik shumë të lartë (e kuqe e errët)

· vendet me rrezik ekstrem (e zezë)

I ashtuquajturi sistemi i semaforit për udhëtime ka kritere fikse dhe për këtë arsye është automatik dhe i parashikueshëm. Republika Çeke po vazhdon në përputhje me rekomandimet e BE-së. Në të njëjtën kohë, ndarja e vendeve në kategori individuale do të vazhdojë të përditësohet rregullisht.

Cilat janë kushtet për t'u kthyer në Republikën Çeke nga kategori individuale të vendeve?

· RREZIKU I ULËT ( i gjelber): Udhëtarët mund të vijnë në Republikën Çeke nga këto vende pa asnjë kufizim.

· RREZIKU I MESËM (portokalli): Udhëtarët nga këto vende (si të huaj ashtu edhe shtetas çekë) duhet të plotësojnë një formual mbërritje para se të udhëtojnë në Republikën Çeke dhe t'i nënshtrohen një testi antigjeni ose PCR jo më të vjetër se 24 orë (antigjeni) ose 72 orë (PCR) në fillim të udhëtimit dhe të kene një konfirmim me shkrim të rezultatit. Është gjithashtu e detyrueshme vendosja e një maske FFP2 (KN95, N95, P2, DS) kudo jashtë shtëpisë për 14 ditë pas mbërritjes.

Shtetasit çekë dhe rezidentët plotësisht të vaksinuar në Republikën Çeke mund të rikthehen në Republikën Çeke pa nevojnë e një testi ose karantine. Të paktën 14 ditë duhet të kenë kaluar nga vaksinimi i plotë.

Qytetarët çekë, anëtarët e familjes së tyre, shtetasit e BE-së me një leje të përkohshme të qëndrimit dhe të huajt me një leje qëndrimi të përhershme duhet të plotësojnë një formular mbërritje para se të hyjnë në Republikën Çeke dhe, nëse mbërrijnë me transport publik, t'i nënshtrohen një testi antigjeni ose PCR, të administruar jo më shumë se 24 orë (antigjen) ose 72 orë (PCR) para fillimit të udhëtimit dhe të keni një konfirmim me shkrim të rezultatit. Është gjithashtu e detyrueshme të vishni një aparat respirator FFP2 (KN95, N95, P2, DS) kudo jashtë shtëpisë për 14 ditë pas mbërritjes.

Qytetarët çekë, anëtarët e familjes së tyre, shtetasit e BE-së me një certifikatë të qëndrimit të përkohshëm dhe të huajt me një leje qëndrimi të përhershme që hyjnë në Republikën Çeke me transport privat duhet t'i nënshtrohen një testi antigjeni ose PCR jo më vonë se 5 ditë pas mbërritjes. Para se të hyjnë në Republikën Çeke, ata duhet të plotësojnë një formular mbërritje. Vetë-izolimi kërkohet deri në konfirmimin e një rezultati negativ të testit. Është gjithashtu e detyrueshme të vishni një aparat respirator FFP2 (KN95, N95, P2, DS) kudo jashtë shtëpisë për 14 ditë pas mbërritjes.

RREZIK I LARTË (i kuq): Para se të udhëtojnë në Republikën Çeke, udhëtarët e huaj nga këto vende duhet të plotësojnë një formular mbërritje dhe t’i nënshtrohen një testi të antitrupave ose PCR jo më të vjetër se 24 orë (në rastin e një testi të antitrupave) ose 72 orë (në rastin e një testi PCR) në fillim të udhëtimit dhe të kenë një konfirmim me shkrim të rezultatit.

Më pas, ata duhet të paraqesin një test të dytë PCR (një test antitrupi nuk është i mjaftueshëm) të kryer në Republikën Çeke, jo më vonë se 5 ditë pas mbërritjes. Vetë-izolimi kërkohet derisa të konfirmohet një test me rezultat negativ. Është gjithashtu e detyrueshme të mbani një aparat respirator FFP2 (KN95, N95, P2, DS) kudo jashtë shtëpisë për 14 ditë pas mbërritjes.

Shtetasit çekë dhe rezidentët plotësisht të vaksinuar në Republikën Çeke mund të rikthehen në Republikën Çeke pa nevojnë e një testi ose karantine. Të paktën 14 ditë duhet të kenë kaluar që prej vaksinimit të plotë. /Shtetasit çekë, anëtarët e familjes së tyre, shtetasit e BE-së me një certifikatë të qëndrimit të përkohshëm dhe të huajt me një leje qëndrimi të përhershme duhet të plotësojnë një formular mbërritje para se të hyjnë në Republikën Çeke dhe, nëse mbërrijnë me transport publik, t'i nënshtrohen një testi antigjeni ose PCR, të administruar jo më shumë se 24 orë (antigjen) ose 72 orë (PCR) para fillimit të udhëtimit dhe të kenë një konfirmim me shkrim të rezultatit.

Më pas, ata duhet t'i nënshtrohen një testi të dytë PCR (antigjeni nuk është i mjaftueshëm) të administruar në Republikën Çeke, jo më vonë se 5 ditë pas mbërritjes. Vetë-izolimi kërkohet deri në konfirmimin e një rezultati negativ të testit. Është gjithashtu e detyrueshme të vishni një aparat respirator FFP2 (KN95, N95, P2, DS) kudo jashtë shtëpisë për 14 ditë pas mbërritjes.

Shtetasit çekë, anëtarët e familjes së tyre, shtetasit e BE-së me një certifikatë të qëndrimit të përkohshëm dhe të huajt me leje qëndrimi të përhershme që hyjnë në

Republikën Çeke me transport privat duhet t'i nënshtrohen një testi PCR (antigjeni nuk është i mjaftueshëm) të administruar në Republikën Çeke, jo më vonë se 5 ditë pas mbërritjes. Para se të hyjnë në Republikën Çeke, ata duhet të plotësojnë një formular mbërritje .Vetë-izolimi kërkohet deri në konfirmimin e një rezultati negativ të testit. Është gjithashtu e detyrueshme të vini një aparat respirator FFP2 (KN95, N95, P2, DS) kudo jashtë shtëpisë për 14 ditë pas mbërritjes.

RREZIK SHUMË I LARTË (i kuq i errët): Para se të udhëtojnë në Republikën Çeke, të huajt që udhëtojnë nga këto vende duhet të plotësojnë një formular mbërritje dhe t'i nënshtrohen një testi PCR (antigjeni nuk është i mjaftueshëm), të administruar jo më shumë se 72 orë para fillimit të udhëtimit dhe të ketë një konfirmim me shkrim të rezultatit. Më pas, ata duhet të paraqesin një test të dytë PCR (antigjeni nuk është i mjaftueshëm) të administruar në Republikën Çeke, i cili mund të administrohet jo më herët se dita e 5-të dhe jo më vonë se dita e 14-të pas hyrjes.

Vetë-izolimi kërkohet deri në konfirmimin e një rezultati negativ të testit. Është gjithashtu e detyrueshme të vini një maskë respiratore FFP2 (KN95, N95, P2, DS) kudo jashtë shtëpisë për 14 ditë pas mbërritjes. / Shtetasit çekë, anëtarët e familjes së tyre, shtetasit e BE-së me një certifikatë të qëndrimit të përkohshëm dhe të huajt me një leje qëndrimi të përhershme duhet të plotësojnë një formular mbërritje përpara se të hyjnë në Republikën Çeke dhe t'i nënshtrohen një testi antigjeni ose PCR, të administruar jo më shumë se 24 orë (antigjen ) ose 72 orë (PCR) para fillimit të udhëtimit dhe të keni një konfirmim me shkrim të rezultatit.

Më pas, ata duhet të paraqesin një test të dytë PCR (antigjeni nuk është i mjaftueshëm) të administruar në Republikën Çeke, i cili mund të administrohet jo më herët se dita e 5-të dhe jo më vonë se dita e 14-të pas hyrjes. Vetë-izolimi kërkohet deri në konfirmimin e një rezultati negativ të testit. Është gjithashtu e detyrueshme të vini një maskë respiratore FFP2 (KN95, N95, P2, DS) kudo jashtë shtëpisë për 14 ditë pas mbërritjes.

RREZIK EKSTREM (i zi): Të gjithë shtetasit e Republikës Çeke dhe të huajt që banojnë në Republikën Çeke ndalohen të hyjnë në vendet me një rrezik ekstrem të prekjes me COVID-19 të shkaktuar nga mutacione të reja të virusit. Kjo nuk vlen për shtetasit e këtyre vendeve dhe për udhëtimet të cilat, për shkak të natyrës së tyre, nuk mund të shtyhen dhe që i janë njoftuar paraprakisht Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Çeke. Ata që shkelin ndalimin rrezikojnë të gjobiten sipas Ligjit për Mbrojtjen e Shëndetit Publik.

Shënime:

Periudha e testimit llogaritet nga koha kur është bërë testi deri në fillimin e udhëtimit. Për shembull, konfirmimi i një testi PCR negativ nuk duhet të jetë më i vjetër se 72 orë para nisjes nga destinacioni.

Të huajt mund të vijnë në Republikën Çeke vetëm për shkaqe thelbësore, jo për turizëm ose për të vizituar miqtë. Masa e re mbrojtëse është e vlefshme deri në një njoftim tjetër.

Qytetarët çekë, anëtarët e familjes së tyre, shtetasit e BE-së me një certifikatë të qëndrimit të përkohshëm dhe të huajt me një leje qëndrimi të përhershme, testi i të cilit tregoi praninë e koronavirusit më pak se 14 ditë para hyrjes së planifikuar në Republikën Çeke, duhet të udhëtojnë drejt dhe pastaj brenda Republikës Çeke me transport privat, nëse është e mundur.

Në rast të udhëtimit me transport publik, transportuesi duhet të informohet për një infeksion të mundshëm të vazhdueshëm COVID-19 përpara fillimit të udhëtimit dhe, pavarësisht nga mënyra e transportit, udhëtari duhet të informojë profesionistët e kujdesit shëndetësor që administrojnë testin e koronavirusit dhe stacionin kompetent rajonal të higjenës pas hyrjes në Republikën Çeke. Udhëtarët gjithashtu janë të detyruar të respektojnë rregullat e izolimit pasi të kenë hyrë në

Republikën Çeke, për një periudhë 3 ditore pasi simptomat të jenë larguar, por për të paktën 14 ditë nga testi i parë pozitiv i koronavirusit, nëse stacioni rajonal i higjenës nuk vendos ndryshe

Cilat vende janë në cilat kategori?

RREZIK I ULËT (jeshile): Malta, Islanda, Australia, Izraeli, Koreja e Jugut, Zelanda e Re, Singapori, Tajlanda, Vatikani, Polonia, Rumani

RREZIKU I MESËM (portokalli): Finlanda, Irlanda, Norvegji, Rumani, Portugal ( përmban Madeira dhe Azoret) Ishujt Balearik (Spanjë), Ishujt Kanara (Spanjë), Austri, Bullgari, Hungaria, Italia dhe 

RREZIKU I LARTË (i kuq): Sllovaki, Andorra, Franca,Belgjika, Kroacia,Danimarka, Estonia, Lihtenshtejni, Lituania, Luksemburgu, Greqi, San Marino, Sllovenia. Gjermani, Spanjë, Zvicër, Ishujt Kanare (Spanjë), Suedia,

RREZIKU SHUMË I LARTË (e kuqe e errët): Vendet me të kuqe të errët përfshijnë të gjitha vendet që nuk renditen në kategoritë e mëparshme.  - Shqipëri

RREZIKU EKSTREM (i zi)

Botsvana, Brazili, Esëatini (Svaziland), India, Afrika e Jugut, Kenia, Columbia,Lesoto, Malavi, Mozambiku, Peruja,Tanzania (përfshirë Zanzibarin dhe Pemba), Zambia dhe Zimbabve.

Në cilën kategori janë vendet që nuk janë anëtare të BE-së ose zonës Shengen?

Vendet që nuk janë anëtare të BE-së ose zonës Shengen dhe nuk janë renditur në mënyrë të qartë në një kategori tjetër (Australia, Koreja e Jugut, Zelanda e Re, Singapori, Tailanda) klasifikohen si "të kuqe të errët". 

Në cilën kategori hyjnë ishujt e Portugalisë dhe të Spanjës?

Zonat ishullore - Azoret (Portugalia), Madeira (Portugalia) dhe Ishujt Kanarie (Spanjë) - vlerësohen veçmas bazuar në të dhënat epidemiologjike nga rajoni. Ju mund ta gjeni klasifikimin aktual më sipër.

A ka ndonjë përjashtim nga rregullat e reja të udhëtimit?

Përjashtimet vazhdojnë të zbatohen për udhëtarët, transportin ndërkombëtar dhe tranzitin përmes Republikës Çeke. Udhëtimet e nevojshme jashtë vendit pa detyrimet e mëvonshme të testimit tani do të lejohen vetëm nëse ato nuk i kalojnë 12 orë. Të gjitha përjashtimet mund t'i gjeni në Masën Mbrojtëse të Ministrisë së Shëndetit.Protective Measure of the Ministry of Health

A zbatohen këto rregulla udhëtimi edhe për njerëzit që udhëtojnë me operatorët turistikë?

Po, rregullat e reja të udhëtimit zbatohen gjithashtu për njerëzit që udhëtojnë me operatorë turistikë nga 5 shkurti 2021. Në këtë drejtim, rregullat janë të njëjta si për udhëtarët individualë ashtu edhe për ata që udhëtojnë me operatorët turistikë. 

Çfarë kushtesh zbatohen për udhëtimet në vendet e huaja?

Secili vend ka rregullat e veta të udhëtimit, ashtu si Republika Çeke. Sistemi semafor i Çekisë nuk ka asnjë ndikim në to – ai përcakton vetëm kushtet për të udhëtuar në Republikën Çeke. Informacioni mbi kushtet për të udhëtuar në vende të veçanta mund të gjendet në Signpost (për vendet europiane gjithashtu në Hartën e Udhëtarit).

Me kë mund të kontaktoj nëse nuk kam gjetur përgjigjen e pyetjeve të mia këtu?

Nëse keni pyetje specifike, mund të kontaktoni qendrën e informacionit të Ministrisë së Punëve të Jashtme për të udhëtuar jashtë në numrin +420 224 183 200. Stafi është i gatshëm t'u përgjigjet pyetjeve të publikut gjatë ditëve të javës nga ora 8:00 - 16:00. Nëse ju, ose një person i dashur i juaji jeni në një urgjencë jashtë vendit, kontaktoni linjën e urgjencës së ambasadës përkatëse, e cila është e hapur 24 orë në ditë.

Rregullat e përgjithshme janë paraqitur në tabelën më poshtë:

The rules for entering the territory of the Czech Republic and quarantine measures are defined by the Ministry of Health

SHTETASIT ÇEKË, ANËTARËT E FAMILJEVE TË TYRE DHE REZIDENTËT dhe për të huajt, jo-rezidentë

Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat