Abott: Që të tri proceset duhet të kenë për bazë meritokracinë dhe vlerësimin e transparencës - Bota Sot
E hënë, 27 janar 2020
  • Abott: Që të tri proceset duhet të kenë për bazë meritokracinë dhe vlerësimin e transparencës