E shtunë, 26 shtator 2020
  • Havolli: Kërkesa jonë është që ndërrimi i natës i cili paguhet 18 euro të bëhet 36 euro