E martë, 29 shtator 2020
  • Lushtaku: Kushtet janë të plotësuara