E martë, 13 prill 2021
  • Bajraktari: Në fund të vitit 2020 janë shqyrtuar katër kërkesat për mbështetje financiare