E hënë, 12 prill 2021
  • Nimoni: Është bërë një punë e mirë nga grupi punues, në veçanti me këto dy skenarët e fundit