E hënë, 19 tetor 2020
  • Koster: Kemi pasur një trend në vazhdimësi të seancave dëgjimore jo produktive

    Koster: Kemi pasur një trend në vazhdimësi të seancave dëgjimore jo produktive