E martë, 28 shtator 2021
  • Tahri: Nuk mund të mos i them veteranëve protestoni ose jo